Anna Eriksson

M,
Untitled Film Stills,

2014-2019


Parvs Kustantamo
Cursum Perficio ProductionsKIRJAN VISUAALINEN SUUNNITTELU/ TAITTO/EDITORI
Kustannusosakeyhtiö Parvs julkaisi taiteilija Anna Erikssonin provokatiivisen teoksen "M, Untitled Film Stills, 2014-2019". Projektin tavoitteena oli luoda ajaton ja inspiroiva taidekirja, joka kantaa voimakkaasti Erikssonin elokuvan teemoja seksuaalisuudesta ja kuolemasta. Projektin graafisena suunnittelijana vastasin kirjan visuaalisen identiteetin luomisesta ja valokuvien editoinnista. Työskentelyprosessiin sisältyi intensiivistä tutkimusta, konseptikehitystä ja tiivistä yhteistyötä tuotantotiimin kanssa, jotta jokainen kuvapari ja sivuasettelu resonoi Erikssonin elokuvan kanssa.

Kansisuunnittelussa käytetty kontrasti mustan ja valkoisen välillä luo terävän M-kirjaimen, joka symboloi teemojen vastakkaisuutta. Sisäsivuilla yhdistetyt tiukka tekstiasettelu ja punaisella korostetut voimakkaat otsikot korostavat keskeisiä ideoita. Typografia ja taitto tukevat toisiaan luoden selkeän hierarkian ja lukukokemuksen, joka kutsuu syventymään sisältöön.
Projekti oli monialainen yhteistyö, jossa näkemysten yhteensovittaminen vaati kuuntelua ja jatkuvaa vuoropuhelua. Tiivis yhteistyö ja avoin kommunikaatio mahdollistivat joustavan ja dynaamisen työprosessin, jossa jokainen tiimin jäsen pystyi tuomaan oman panoksensa lopputulokseen. Palaverit tiimin kanssa pitivät ideat virkeinä ja projektin elossa. Keskustelujen kautta syntyneet ideat eivät ainoastaan muokanneet suunnitelmaa vaan myös loivat perustan merkittäville suunnittelupäätöksille.
Kirja on saanut kiitosta ja huomiota. Henkilökohtaisesti työ on ollut merkittävä osoitus siitä, että rohkea asenne ja tiivis yhteistyö voivat johtaa poikkeuksellisiin lopputuloksiin. Erikssonin M-kirja oli matka, joka haastoi sekä luovuuteni että teknisen osaamiseni. Se on syvällistä ymmärrystä tarinankerronnan voimasta ja visuaalisen kielen merkityksestä. Osoitus siitä, kuinka tarkkaan harkittu visuaalinen suunnittelu voi kohottaa taiteellisen teoksen kokemuksen uudelle tasolle ja miten jokainen yksityiskohta vaikuttaa kokonaisuuteen.


Ota yhteyttä ja tutkitaan yhdessä,
miten voimme tukea matkaasi:

pietari@kaakkomaki.fi

+358 41 510 59 70