Bathroom
StoriesMarianna Uutinen
Garlier | Gebauer


NÄYTTELYN AVAINKUVA

"Bathroom Stories" oli yhteistyömme Berliinissä sijaitsevan Carlier | Gebauer -gallerian ja taiteilija Marianna Uutisen välillä. Tavoitteenamme oli luoda visuaalinen identiteetti ja avainkuva Marianna Uutisen näyttelylle, joka tutkii liikkeen ja sekoitettujen medioiden töiden representaatioita. Näyttely oli esillä 13.06.–25.07.2020 ja tarjosi katsojille sarjan visuaalisia pohdintoja, jotka oli sovellettu tarkasti valikoituun joukkoon teoksia.Yhteistyömme alkoi syvällisellä keskustelulla taiteellisista tavoitteista ja näyttelyn keskeisistä teemoista. Tämän pohjalta aloitimme visuaalisen identiteetin suunnitteluprosessin, joka keskittyi liikkeen ilmaisuun ja monimutkaisten tunteiden välittämiseen, joita Uutisen sekoitettujen medioiden teokset herättävät. Lähestyimme avainkuvan luomista otteella, joka kuvastaa taiteilijan taiteellista näkemystä ja "Bathroom Stories" -näyttelyn intiimiä luonnetta. Käytimme kuvankäsittelytekniikoita tuomaan esiin teosten monikerroksellisuutta ja tekstuurien rikkautta.
"Bathroom Stories" -näyttelyn visuaalinen avainkuva onnistui välittämään Marianna Uutisen teosten syvyyden ja moniulotteisuuden. Avainkuva ja sen johdannaiset toimivat kokonaisuutena, joka herätti kiinnostusta näyttelystä. Projektin kautta onnistuimme tarjoamaan kutsun sukeltaa Mariannan taiteen syvällisiin tarinoihin.
Ota yhteyttä ja tutkitaan yhdessä,
miten voimme tukea matkaasi:

pietari@kaakkomaki.fi

+358 41 510 59 70