ERDR


Dilaw

KAMPANJAN VISUAALINEN IDENTITEETTI/LOGO

ERDR (European Rare Disease Registry) on Dilaw-projekti, jonka tehtävä on rakentaa yhteinen eurooppalainen "digitaalinen veripalvelu" harvinaissairauksien tutkimusta varten, ainutlaatuisen ja korvaamattoman "digitaalisen verilahjoituksen" muodossa. Visiona on tuoda tekoäly harvinaissairauksien tutkimuksen piiriin, demokratisoimalla ja täyttämällä harvinaissairauksien kenttä tarkoitukseen sopivilla perustietoaineistoilla.

Dilaw pyysi suunnittelemaan ERDR-logon ja kehittämään visuaalisen identiteetin, joka toisi esiin dataan liittyvää visuaalisuutta hauskoilla ja oivaltavilla tavoilla. Tavoitteena oli luoda ilme, joka puhuttelisi yliopisto-opiskelijoita monilta eri aloilta, edistäen näin monitieteellistä lähestymistapaa. Visuaalisen identiteetin toivottiin tekevän vaikutuksen aloilla, kuten myynti ja markkinointi, sosiaalinen media, datatiede, taloustiede, lääketiede ja teknologia-alan kehitys. ERDR-suunnittelussa tuli ottaa samalla huomioon Dilaw-identiteetin elementit ja näin vahvistaa asiantuntemusta ja edistää asemaa harvinaissairauksien tutkimuksen kentässä.
Taustatutkimus
Projektin taustatutkimus pohjautui datavisualisoinnin maailmaan sekä aiheeseen liittyvän materiaalin tutkimiseen. Dilaw'n visuaalinen identiteetti ohjasi suunnittelua ja toteutusta. Luova konsepti hahmottui yhdistämällä retro-pelimailmaa ja vihernäyttö käyttöliittymä grafiikkaa. Identiteetin avainelementit linjattiin emoyhtiö Dilaw'n kanssa muodostamaan yhtenäinen kokonaisuus. ERDR:lle luotiin tunnus, joka koostuu geometrisista muodoista muodostaen luettavan merkin sekä tekstin. Visuaalinen ilme suunniteltiin niin, että se tarjoaa mahdollisuuden tulevaisuudessa joustavaan mukautumiseen ja kasvuun.

Identiteetin käyttöönottoa ja viestintää varten luotiin kohdennettuja markkinointi- ja kampanjamateriaaleja, sekä ohjeistus ja työkaluja identiteetin johdonmukaiseen käyttöön. Näin varmistettiin, että ilme lanseerattiin tehokkaasti ja yhtenäisesti kaikissa kanavissa, mukaan lukien teknologiamessut, Slush-tapahtuma ja yliopistoympäristöt Baltiassa ja Suomessa.


Ota yhteyttä ja tutkitaan yhdessä,
miten voimme tukea matkaasi:

pietari@kaakkomaki.fi

+358 41 510 59 70